jasen thermo m

Thermo Jaseň, pôvod Európa. Drevina Jaseň tepelným procesom thermizácie získa tmavú, čokoládovú farbu a možnosť použitia do exteriérového prostredia ako prirodzene odolné exotické dreviny. Terasové dosky z dreviny Thermo Jaseň majú krásnu výraznú "európsku kresbu" až ornamentnú. Vytvárajú príjemnú pohodu a tmavý elegantný dojem z terasovej dosky.

Rozmery a profily
20x116-140x900-2400 mm obojstranne hladký profil alebo drážkovaný.
Montáž na skrytý clipový systém alebo skrutky.

Technická špecifikácia
Hustota dreva 590-600 kg/m3
Tangenciálne zosychanie: 1,2%
Radiálne zosychanie: 0,9%
Trieda odolnosť 1 podľa STN EN 350-2

Pôvod
Európa

Odolnosť a stabilita dreviny
Thermo jaseň je vysoko stabilná terasová doska. Po procese thermizácie je stabilitou porovnateľná s najstabilnejšími exotickými drevinami. Ide o najlepšiu voľbu v porovnaní s inými thermizovanými ihličnatými drevinami.

Zafarbenie a špecifiká terasy
Od svetlo hendej, bledo červeno hnedej, až po tmavohnedú farbu. Jemné farebné rozdiely medzi doskami, výrazná kresba a štruktúra, bez tmelených uzlov. Drevina vplyvom UBV žiarenia sa postupne farebne zjdenocujedo bledo hnedých farebných odtieňov a postupom času v priebehu ďalších mesiacov prechádza do šedých odtieňov so stále viditeľnou výraznou kresbou.

Špecifické vlastnosti a tipy pri montáži
Thermo jaseň vystavený vonkajším poveternostným vplyvom v priebehu životnosti prirodzene oxiduje do šedých odtieňov. Na doskách sa v priebehu životnosti vyskytnú praskliny, dosky menia svoj tvar, objem a na doskách s tangenciálnym smerovaním vlákien sa môže vyskytnúť "odlúpnutie" fládru. Proces thermizácie znižuje pevnosť a hustotu terasovej dosky, tým pádom dosky sú krehkejšie a menej odolné voči mechanickému poškodeniu. Do ba zmeny farebnosti thermizovanej dosky z hnedých odtieňov až po šedé je závislá od lokality, ročného obdobia, podnebia a či je terasa krytá čiastočne alebo priamo vystavená slnečnému žiareniu, resp. poveternostným vplyvom. Pre zamedzenie vzniku trhlín na konci dosiek sa pred inštaláciou dosiek odporúča koniec dosiek presne zarezať a ošetriť špeciálnym prípravkom na ukončenie čelných hrán Adler Allweterlack. Ďalej je nevyhnutné pre obmedzenie zmenu tvaru dosiek (pracovanie, krútenie dosiek) ich montovať na podkonštrukčné hranoly správnou stranou. Vždy pokladajte terasové dosky stranou kde letokruhy smerujú nadol, nikdy nie naopak. Je potrebné dodržať dostatočný spád terasy kvôli odtoku vody. Pri použití na balkónoch a na poschodí je treba zabezpečiť odvod do potrubného systému. Treba zamedziť styku dreva so železnými predmetmi (klince, trúbky, zábradlia, zamedziť rezaniu železných predmetov na terase alebo odkladať železné náradie na drevenej terase počas montáže...), ktoré môže korodovať a vytvárať pri styku s vodou čierne stopy, bodky a mapy.

Počas skladovania a pred montážou musia byť terasové dosky a konštrukčné hranoly uložené na palete a stiahnuté sťahovacou páskou, skladované v interiéri alebo krytých priestoroch tak aby neboli vystavené priamemu pôsobeniu poveternostných podmienok. Nie je možné skladovať, vystavovať, ukladať alebo používať ako voľné položené terasové dosky. Z pôvodnej zabalenej palety musia byť terasové dosky ihneď inštalované použitím clipov alebo skrutiek z vrchnej strany, nie je možné ich voľne montovať, pokladať bez použitia skrutiek alebo clipov. V opačnom prípade dosky majú tendenciu sa krútiť, meniť pôvodný tvar a praskať. Montáž terasových dosiek by mal vykonávať profesionálny montážnik. Pri montáži zvrchu - z pohľadovej strany je potrebné použiť vhodnú veľkosť - rozmer nerezovej A2 skrutky, pri bazénoch a prostrediach s morskou alebo slanou vodou je potrebné použiť A4 nerezové skrutky s výrobcom odporúčaného rozmeru predvŕtania s prihliadnutím na použitie thermizovanej dreviny a jeho technických vlastností. Je potrebné dosky pred použitím skrutiek predvŕtať. Pri rezaní sa odporúča použiť respirátor ako ochrana proti vdýchnutiu prachu. Na každom styku terasovej dosky z konštrukčným hranolom je potrebné použiť dve skrutky na uchytenie dosky. Vrchná doska by nemala presahovať mimo konštrukčného hranola viac ako 5 cm. Vzdialenosť medzi skrutkou a bočnou - krátkou stranou dosky by mala byť 2 cm. Hlavička skrutky pre krajší vzhľad by mala byť jemne zapustená pod úrovňou povrchu dosky. Dĺžka a rozmer skrutky by mal pri hrúbke dosky 21 mm 5x50mm alebo 5x60 mm. Podklad pod konštrukčné hranoly by mal byť pevný, zhutnený, odvodnený a vyspádovaný smerom od domu. Odporúča sa betónová doska, betónové pásy alebo iné pevné zabetónované prvky. Konštrukčné hranoly musia byť upevnené skrutkou do pevného podkladu každých 100 cm. Odporúča sa použiť hranoly z rovnako tvrdej a odolnej dreviny alebo tvrdšej a odolnejšej v rozmere 40x60/50x50 mm. Rozstupy hranolov max. v 35 cm osovej vzdialenosti pri 21 mm hrubej doske. V prípade ak sa pokladajú hranoly na aretačné nohy nie je možné použiť tvrdé exotické dreviny kvôli vyššiemu pnutiu a potenciálnemu poškodeniu a praskaniu vrchnej dosky. V uvedenom prípade odporúčame použiť hliníkové hranoly alebo hranoly zo sibírskeho smrekovca s olejovou povrchovou úpravou Adler Kongo s dvoma nátermi a hrany hranolov ošetriť proti praskaniu Adler Allweterlack. Thermizované terasové dosky v hrúbke 21 mm neslúžia ako konštrukčné alebo nosné dosky. Terasové dosky sa montujú na kolmo na ukotvené...

Starostlivosť a údržba
Tak ako akúkoľvek inú exteriérovú podlahu tak aj drevenú terasu pri ľahkom znečistení je potrebné pravidelne očistiť od nečistôt, zeminy, mastnôt a peľov prúdom vody. Týmto sa zamedzuje postúpnemu usádzaniu nečistôt do hĺbky pórov dreva. Pod zakrytými časťami terasy rôznymi predmetmi, napr. nábytkom môže dochádzať k nedostatočnému prevetrávaniu, vzniku vlhkosti, udržiavania vody a zmenu farebnosti oproti zvyšnej ploche, preto sa odporúča zabezpečiť ich občasné premiestnenie. Terasové dosky je potrebné pred použitím v exteriéri naolejovať zo všetkých strán vhodnou 2x olejovou exteriérovou úpravou, odporúčame Adler Pullex transparent olej. Odporúča sa olejovať drevenú terasu 2x ročne, na jar a jeseň pre predĺženie životnosti, vzniku prasklín a obmedzeniu krúteniu a zmenu tvaru dosiek. V priebehu životnosti následnému olejovaniu predchádza dôkladné vyčistenie terasy čistiacom prostriedkom na drevené terasy Adler. V letných mesiacoch v období s vysokými dennými teplotami sa odporúča v podvečerných hodinách pre zlepšenie "kondície" a vzhľadu terasy drevenú terasu „pokropiť“ vodou.

Kvalita a triedenie:
Každá terasová doska je jedinečná svojou farebnosťou, kresbou a vlastnosťami. Ide o 100% prírodný drevený hygroskopický materiál, ktorý vplyvom prostredia a poveternostných podmienok - vlhkosti prijíma a odovzdá vlhkosť, tým dochádza k zmenám tvaru a rozmeru dosiek, kde na určitých miestach sa to môže prejaviť praskaním a vzniku trhlín na doskách. Je potrebné pri montáži hladkých dosiek vybrať si „pohľadovo“ krajšiu stranu dosky. Vždy iba jedna strana terasovej dosky je pohľadová – s krajšou selekciou.

Sú povolené:

  • rozdiely vo farebnosti, kresbe lamiel a smeru vlákien
  • tmavé jadrové stopy a čierne zábehy-čiarky typické pre jaseň, zdravé hrčky
  • povolené sú praskliny na koncoch dosiek
  • zakrivenie dosiek
  • výrobné stopy a mechanické stopy po nedofrézovaní.

Nie sú povolené:

  • tmelené alebo vypadnuté uzly
  • kôra